Left 繼續購物
您的訂單

你的購物車中沒有商品

買滿$800免運費

極上吉列豬扒

$52.00
180 g

日本Nichirei 極上吉列豬扒直送抵港

產品特點:香脆外層,入面夾著香濃多汁嘅豬扒,絕對比得上在坊間豬扒專門店出售類近產品。

建議食法:
– 無需解凍
– 氣炸鍋,180度10分鐘 + 反轉200度5分鐘
– 微波爐,750w,每面1分鐘

缺貨